Hem

SKANDINAVISK HÄSTTERAPI UTBILDNING


Startade 2001 som SSHH, Skandinavisk Skola för Holistisk Hästterapi, i Norge. Annica Nygren, leg.veterinär, var en av grundarna. 2013 tog Annica Nygren ensam över ansvaret för utbildningen och den döptes om till SHU.

Eleverna utbildas i anatomi, fysiologi, patologi, TCM - traditionell kinesisk medicin med akupunktur och pulsdiagnostik, osteopati, näringslära och utfodring. Huvudfokus är att lära eleverna att ställa korrekta orsaksrelaterade akupunktur- och osteopatidiagnoser och inte i första hand att behandla symtomatiskt. Du kan läsa mer om Akupunktur och Osteopati under Artiklar.

Utbildningen är förlagd till en helg i månaden i 2 år, totalt 20 helger, med stort krav på självstudier av presenterat material mellan helgerna.  Föreläsningarna hålls i en lokal i huvudbyggnaden på Jägersro travbana i Malmö och den praktiska delen sker i samarbete med Travskolan på Jägersro.

Nu är den sista tvååriga utbildningen på SHU, i regi Annica Nygren, Leg. veterinär, full. Om någon/några person/er med tillräckliga kunskaper kan ta över utbildningen efter det, så finns det möjlighet att den kommer att fortsätta.

Utbildningsstart för nästa kurs blir 20 januari 2024. De 2 pågående kurserna har nu avslutat sin andra respektive fjärde termin.

 

Du hittar Schema vid SHU, längre ned på sidan, med aktuella datum för 2024.


SHU är certifierad hos KMR, Komplementär Medicinska Riksförbundet. Här kan alla som studerar på SHU och alla Diplomerade Holistiska Hästterapeuter teckna medlemsskap. I medlemsavgiften ingår behandlingsansvarsförsäkring.
Längre ned på denna sidan hittar du mer information om SHU, ingående ämnen, metoder, krav, kostnad etc.Anatomi & Fysiologi

Näringslära & Utfodring

Ansvarig ledare och undervisare är Annica Nygren,Leg. veterinär, Certifierad Veterinär Akupunktör IVAS, Certifierad Equine Osteopath ISEO.

Läs mer om Annica Nygren under OM i menyn eller klicka på Läs mer-knappen nedanför.

TCM Akupunktur


Osteopati


Tänder


Förutsättningar för antagning och studier vid SHU


Du måste vara minst 18 år gammal och ha god erfarenhet av att sköta och hantera hästar. För att kunna undersöka och behandla en häst, utan att riskera att utsätta sig själv eller hästen för skador, krävs att man kan "läsa" hästen. Denna förmåga kan man bara utveckla om man har god erfarenhet av hästhantering. Det är viktigt att all hantering sker på hästens premisser och att hästen får en god upplevelse av behandlingen.

Det är självklart en fördel, men inget krav, om man har tidigare utbildning i hästens anatomi, eftersom det blir mycket nya namn på latin.

Du bör ha tillgång till flera hästar för att kunna träna palpation och pulsdiagnostik.

För att ha möjlighet att läsa in studiematerialet och träna praktiskt bör du i snitt avsätta minst 2 timmar per dag.

Allt undervisningsmaterial finns både på svenska och norska (bokmål), som är väldigt likt det danska skriftspråket.


Ansökning

Du ansöker genom att trycka på Kontakt i menyn eller klicka på Ansökning nedanför.

Här fyller du i ditt namn, epost, gärna adress och telefonnummer och skriver några ord om dig själv. När detta är klart trycker du på Skicka. När jag har fått din ansökning tar jag kontakt och vi sätter upp en tid för en telefonintervju. Nästa kurs startar 20 januari 2024.INNAN du skickar in din ansökan bör du tänka igenom följande; Har du tid och ambition att fullföra 2 års intensiva studier? Har du möjlighet att betala för utbildningen? Om svaret är Ja på båda frågorna kan du skicka in din ansökan genom att trycka på knappen "Ansökning" nedanför.


Kostnad och betalning

Undervisningen är uppdelad på fyra terminer, totalt 20 helger . Vårterminen består av 6 helger och höstterminen av 4.

Utbildningen kostar Skr 5500 per helg, terminsavgiften skall betalas i förskott av varje termin. I avgiften ingår moms, allt undervisningsmaterial som behövs, samt kaffe/te och tilltugg.

Vårterminerna kostar Skr 33000, 6 helger, och höstterminerna kostar Skr 22000, 4 helger. Totalkostnad för hela utbildningen är Skr110 000

I särskilda fall kan terminsavgiften delas upp, men för att ha rätt att delta i undervisningen måste minst Skr5500, för den aktuella helgen, betalas i förskott. Eftersom betalningen är uppdelad på fyra terminer innebär det att studenten kan hoppa av före nästa termin utan att bli skyldig att betala för resterande terminer. Om studenten har deltagit i undervisningen terminens första helg innebär det att man förpliktigar sig att betala för hela terminen, även om man inte deltar i undervisningen resten av terminen.


Om du blir antagen

Om du blir antagen skickar jag ett kontrakt. Det är först när du har skickat tillbaka ett underskrivet exemplar som du har försäkrat dig om en plats. I god tid före terminstart skickar jag ut Ordningsregler, Deltagarlista och Schema.
Närvaro, examen och titel

Om studenten inte är närvarande hela eller delar av en skolhelg kommer utdelat material att skickas per post. Studenten har också möjlighet att ställa frågor om materialet per epost eller helgen efter.

För godkänd examen krävs att studenten har varit närvarande minst 18 av 20 helger eller att frånvaron sammanlagt inte överskrider motsvarande 2 helger. Missade helger kan tas igen tillsammans med efterföljande kurs. För stor frånvaro leder till att man inte får fortsätta utbildningen.


Det hålls 2 delexamen. Del I; Teoretisk del; anatomi, fysiologi, TCM.

Praktisk del; anatomi.

Del II: Teoretisk del; akupunktur, osteopati, näringslära, tänder, örtmedicin.

Praktisk examen, 2 delar; akupunktur respektive osteopati.


Betygssättning är Godkänd eller Icke godkänd. Vid godkänd examen utdelas Diplom.

Titel; Diplomerad Holistisk Hästterapeut, SHU.

(Diplomerad har samma betydelse som certifierad.)


Vid Icke godkänd examen har man rätt till ytterligare 2 försök. De 2 första gångerna ingår i terminsavgiften, men det tredje försöket kommer att kosta Skr2500 inkl. moms per teoretisk del och Skr625 inkl. moms per praktisk del. Om man inte deltar/hoppar över examen, räknas det som att man förbrukat ett av sina försök.


Avhopp

Studenten kan avsluta utbildningen efter varje termin. Om studenten hoppar av efter terminstart kvarstår kravet om fullt betald terminsavgift.

Vid problematiskt uppförande socialt eller fackligt kan studenten utvisas. Detta kommer bara att ske i ohållbara situationer. Då kommer terminsavgiften för resterande skolhelger inte att betalas tillbaka.


Boende

Boende får eleverna ordna själva. Det går buss till Jägersro från Malmö centrum; Busslinje 1, som går från/via Gustav Adolfs torg, Triangeln, Södervärn och vidare till Jägersro.


En kurs i Equine Osteopathy för hästpraktiserande veterinärer har avslutats under 2022. Just nu är ingen ny kurs planerad.

Scandinavian School of Equine Osteopathy

Osteopati för veterinärer